FANDOMNounsEdit

MasculineEdit

First DeclensionEdit

c, cð, ch, č, ð, f, gh, k, l, ł, n, ň, s, š, tð
Sg. Pl.
Nominative -i
Accusative -a -as
Genitive -is -is
Dative -em -ou
Ablative -ac -ac
Locative -am -am
Vocative -a -a

Second DeclensionEdit

ċ, d, ď, ff, g, m, p, pp, r, sð, ss, t, tt, v, z, ż, ž
Sg. Pl.
Nominative -i
Accusative -in -un
Genitive -eva
Dative -es -evi
Ablative -em -im
Locative -aċ -uċ
Vocative -o -ova

Third DeclensionEdit

e
Sg. Pl.
Nominative -e -ehe
Accusative -eu -ehu
Genitive -uho
Dative -au -ahu
Ablative -ai -ahi
Locative -y -ighe
Vocative -öi -öhi

Fourth DeclensionEdit

o
Sg. Pl.
Nominative -o -i
Accusative -u -y
Genitive -oš -oš
Dative -yva -yvö
Ablative -e -a
Locative -uš* -uš*
Vocative -ei

The first consonant after a vowel in the last syllable before ending geminated, example, migo -> mígg.

FeminineEdit

Fifth DeclensionEdit

c, cð, ch, č, ð, f, gh, k, l, ll, n, ng, ngc, s, š, tð
Sg. Pl.
Nominative -i
Accusative -e -en
Genitive -yr -yr
Dative -o -os
Ablative -ech -och
Locative -im -um
Vocative -a -e

Sixth DeclensionEdit

ċ, d, ď, ff, g, m, p, pp, r, sð, ss, t, tt, v, z, ż, ž
Sg. Pl.
Nominative -et
Accusative -öva -övi
Genitive -ist -íst
Dative -uvo -ufó
Ablative -iża -iże
Locative -iċ -iċa
Vocative -oi -ois

Seventh DeclensionEdit

a
Sg. Pl.
Nominative -a -aň
Accusative -u -uň
Genitive -i -yň
Dative -o -ohó
Ablative -ei -eiň
Locative -ena -ena
Vocative -a -edha

The first consonant after a vowel in the last syllable before ending geminated, example: afkra = áffkrena.

Eighth DeclensionEdit

NeuterEdit

Ninth DeclensionEdit

c, cð, ch, ċ, č, d, ð, ď, f, ff, g, gh, k, l, ł, m, n, ň, p, pp, r, s, sð, ss, š, t, tð, tt, v, z, ż, ž
Sg. Pl.
Nominative -a
Accusative -u
Genitive -y -ys
Dative -övy -övi
Ablative -éi
Locative
Vocative

Tenth DeclensionEdit

i
Sg. Pl.
Nominative -i -e
Accusative -övi -öví
Genitive -a -ai
Dative -övy -övi
Ablative -em -am
Locative -um -om
Vocative -as -es

Eleventh DeclensionEdit

y
Sg. Pl.
Nominative -y -i
Accusative -ic -yc
Genitive -ýs
Dative -eč -ač
Ablative -uč -oč
Locative -yč -ič
Vocative -ys -is

AdjectivesEdit

Hard DeclensionsEdit

Masculine
Feminine
Neuter
Sg.
Pl.
Sg.
Pl.
Sg. Pl.
Nominative
-o -ou -a -i -y -i
Accusative
-o -e -a -ia -y -idhy
Genitive
-os -es -as -ias -iý -iyň
Dative
-egh -iegh -um -um -ió -ioň
Ablative
-ech -iech -em -iem -ié -ieň
Locative
-eg -ieg -om -iom -iú -iuň
Vocative
-e -ie -a -au

Soft DeclensionsEdit

Masculine
Feminine
Neuter
Sg.
Pl.
Sg.
Pl.
Sg. Pl.
Nominative
-yn -a -i
Accusative
-y -i -e -a -u -i
Genitive
-i -ig -ia -iag -y -yg
Dative
-y -um -y -um -úm
Ablative
-íg -ág -ýg -ág -ýg -íg
Locative
-er -em -er -em -yr -yr
Vocative
-a -o -a -og -o -og

PronounsEdit

Personal PronounsEdit

Singular
I You It He She
Nominative iag þw eni eno ena
Genitive sta / mynn
ċwn / ċynn
sył / hgyð
iło / hgoð
iła / hgað
Accusative ig vwg di do da
Dative þam twe nevi emoł emola
Ablative meno teniw þesco þwsco þwsca
Locative maði tovy yrt erum aram
Vocative -- dw -- -- --
Plural
We You Them (N) They (M) They (F)
Nominative naws viw enich enoch enach
Genitive sgnaw / mwecg
sgvwð / sgvecg
lydym / fihgy
ledum / fihgo
laðma / fihga
Accusative iawsg vascu diyg dieg dwga
Dative meniém stwl devni devo deva
Ablative meða vescw dim dimo dima
Locative masti fieðw stvy svo sva
Vocative -- oviuð -- -- --

Possessive PronounsEdit

1: Myny, my 2: Ċyny, your 3: Łisy, his/her/its
Masculine Feminine Neuter Masculibe Feminine Neuter Masculine Feminine Neuter
sg pl sg pl sg pl sg pl sg pl sg pl sg pl sg pl sg pl
Nominative myn mynne ma my mný ċyn ċynne ċeła ċełi su suł łi łilh łi łiha syt slyt
Accusative myna mynne myna mynna myna mynna ċyna ċynne ċeł ċeły sulh sułta sci scilh liš lisca sit łit
Genitive mín mia mia miy syn sní ċelh ċełta sułi sułim isca łiš łisca išk iška
Dative segha seghy segha seghy segha seghy ċesca ċesca ċesca ċesca ċesca ċesca łolha łolhi łolha łolhi łolha łolhi
Ablative segha seghy segha seghy segha seghy ċesca ċesca ċesca ċesca ċesca ċesca łolha łolhi łolha łolhi łolha łolhi
Locative segha seghy segha seghy segha seghy ċesca ċesca ċesca ċesca ċesca ċesca łolha łolhi łolha łolhi łolha łolhi
Vocative smí šmí smá šmá miyn miynne ċiš ċisca ċmiš ċišma ċił ċui yšč yšč išč išč scyč scič
1: Nascy, our 2: Svadhy, your 3: Štuzcy, their
Masculine Feminine Neuter Masculibe Feminine Neuter Masculine Feminine Neuter
sg pl sg pl sg pl sg pl sg pl sg pl sg pl sg pl sg pl
Nominative naš nasci nač nacgi naš našcgi vaš vasci vaš vašu vyšč vyšcgi šte štei šuš štuš þwyšč þwyšč
Accusative nai naič nui nuič noi noič vai vaič vui vuič þui þuišč šte šti štu šti štyð štyð
Genitive ni nidháč ni nudhíč ni nodhíč vuš vuð vuš vuð vuž vud šty šty šta štai štið štið
Dative negha neghač negha neghač negha neghač vedhúš veðúš vedhúš veðúš vuzce vuzcy štem štema štem štema štem štema
Ablative nogha noghač nogha noghač nogha noghač vedhúš veðúš vedhúš veðúš vuzce vuzcy štem štema štem štema štem štema
Locative nugha nughač nugha nughač nugha nughač vedhúš veðúš vedhúš veðúš vuzce vuzcy štem štema štem štema štem štema
Vocative nyð nað niyð niað nydhað nydhað vyšó vyšóň vušó vušóň þułcy þuzcy meuš meuš meuš meuš þwyšč þwyšč

Relative PronounsEdit

Sað
Nominative Sað
Genitive Sav
Accusative Saż
Dative Saċ
Ablative Sau
Locative Saš

DemostrativesEdit

ProximalEdit

Masculine Feminine Neuter
Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl.
Nominative þo þóssa þa þássa þid þýssa
Genitive þos þosci þas þasci þys þysci
Accusative þost þest þast þust þyst þist
Dative þoł þołi þał þałi þył þyłi
Ablative þom þómmi þam þámma þym þýmmi
Locative þoi þagha þai þagha þinst þýnni

DistalEdit

Masculine Feminine Neuter
Sg. Pl. Sg.
Pl.
Sg.
Pl.
Nominative So Sóssa Sa Sássi Sitð Sýssa
Genitive Sos Sosci Sas Sasci Sys Sysci
Accusative Sost Sest Sast Sust Syst Sist
Dative Soł Sołi Sał Sałi Sył Syłi
Ablative Sko Skoi Ska Skei Ti Tidha
Locative Soi Sogha Sai Sagha Synst Sinsc

DeterminersEdit

Nominalizing ArticleEdit

Masculine Feminine Neuter

NumbersEdit

Place NumbersEdit

Sg Pl
Nominative -i
Accusative -a -y
Genitive -yr -ar
Dative -um -um
Ablative -e -e
Locative -o -öm
Vocative -a -e

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.