FANDOM


Infinif OVT Participe passé Traduction
BäkenBäkteGebäkenbake
BörstenBörst Gebörst burst
BethürbenBethörbBethörbendisturb
Bedrëggen Bedrög Bedrögen Tromp
BeginnenBegänBegünnenbegin
Begräben Begröbe Begräben die
Begreiffen Begrëff Begrëffen know
Bergen Borg Geborgen

Range

Beslaussen Beslöss Beslössen Decide
BetrëffenBetröffBetröffenConcern
Befellen Beföll Beföllen Ordoner
Bewäggen Bewög Bewöggen move
BesechenBesochtBesochtVisit
Bitten Bät Gebitten Believe
Bidden Böde Gebödden Allow
Bissen Biss Gebissen bite
Binden Bänd Gebünden bind
Blauwen Blauwde Geblauwen blow
Bleichen Blëch Geblëchen mean
BlibenBlëbGeblëbenstay
Blinchen Blänch Geblünchen Blink
Bratten BratGebratten bake
BrëckenBröckGebröckenbreak
BringenBröchtGebröchtbring
Breiten Breitte Gebreiten breath
Baugen Bög Geböggen move
DelbenDölb Gedölbendig
ThinchenDachtGedachtthink
DoenDeedGedaando
DragenDroegGedragenhold
Drijven DreefGedreven drive
Dringen Drong Gedrongen penetrate
DrënchenDränchGedrünchendrink
Duchen Duch Geduchen duck
Twingen Twäng Getwüngen Force
EttenAtteGegetteneat
Flussen FlössGeflössen Flute
GobbenGungGegoënAller
Gëlden Gold Gegolden Valoir
Genezen GenasGenezen Guérir
Genieten GenootGenoten Jouir
Geven Gaf Gegeven Donner
Gieten Goot Gegoten Verser
Glijden Gleed Gegleden Glisser
Glimmen Glom Geglommen Luire
GravenGroefGegravenCreuser
Grijpen Greep Gegrepen Saisir
HangenHingGehangenPendre
HebbenHadGehadAvoir
Heffen Hief Geheven Soulever
HelpenHielpGeholpenAider
HetenHeetteGehetenS’appeler
Hijsen Hees Gehesen Hisser
HoevenHoefdeGehoevenAvoir besoin de
Houden vanHieldGehoudenAimer
HouwenHieuwGehouwenTailler
JagenJoegGejaagdChasser
KiezenKoosGekozenChoisir
Kijken Keek Gekeken Regarder
Klimmen Klom Geklommen Grimper
Klinken Klonk Geklonken Résonner
Knijpen Kneep Geknepen Pincer
KomenKwamGekomenVenir
KopenKochtGekochtAcheter
KrijgenKreegGekregenRecevoir
Krimpen Kromp Gekrompen Rétrécir
Kruipen Kroop Gekropen Ramper
KunnenKonGekundPouvoir
LachenLachteGelachenRire
Laden Laadde Geladen Charger
LatenLietGelatenLaisser
LezenLasGelezenLire
Liegen Loog Gelogen Mentir
LiggenLagGelegenÊtre couché
Lijden Leed Geleden Souffrir
Lijken Leek Geleken Sembler
LopenLiepGelopenCourir
Melken Molk Gemolken Traire
Meten Mat Gemeten Mesurer
Mijden Meed Gemeden Éviter
MoetenMoestGemoetenDevoir
MogenMochtGemogenPouvoir
NemenNamGenomenPrendre
OntbijtenOntbeetOntbetenDéjeuner
OntvangenOntvingOntvangenRecevoir
OverlijdenOverleedOverledenMourir
Prijzen Prees Geprezen Louer
Raden Raadde Geraden Deviner
RijdenReedGeredenRouler
Rijzen Rees Gerezen S’élever
RoepenRiepGeroepenCrier, appeler
Ruiken Rook Geroken Sentir
Scheiden Scheidde Gescheiden Séparer
Schelden Schold Gescholden Injurier
Schenden Schond GeschondenAbîmer
Schenken Schonk Geschonken Donner, verser
Scheppen Schiep Geschapen Créer
Scheren Schoor Geschoren Raser
Infinif OVT Participe passé Traduction
Schieten Schoot Geschoten Tirer (fusil)
Schijnen Scheen Geschenen Sembler, briller
Schrijden Schreed Geschreden Marcher
SchrijvenSchreefGeschrevenÉcrire
Schrikken Schrok Geschrokken S’effrayer
SchuilenSchoolGescholenSe cacher
Schuiven Schoof Geschoven Glisser
Slaan Sloeg Geslagen Frapper
SlapenSliepGeslapenDormir
Slijten Sleet Gesleten User
Sluipen Sloop Geslopen Se glisser
SluitenSlootGeslotenFermer
Smelten Smolt Gesmolten Fondre
SnijdenSneedGesnedenCouper
Smijten Smeet Gesmeten Lancer
Snuiten Snoot Gesnoten Moucher
Snuiven Snoof Gesnoven Renifler
Spannen Spande GespannenTendre
Spijten Speet Gespeten Causer du regret
Spinnen Spon Gesponnen Filer
Splijten Spleet Gespleten Fendre
SprekenSprakGesprokenParler
Springen Sprong Gesprongen Sauter
Spuiten Spoot Gespoten Arroser
StaanStondGestaanÊtre debout
Steken Stak Gestoken Piquer
Stelen Stal Gestolen Voler
Sterven Stierf Gestorven Mourir
StijgenSteegGestegen S’élever
Stinken Stonk Gestonken Puer
Stoten Stotte Gestoten Heurter
Strijden Streed Gestreden Combattre
Strijken Streek Gestreken Repasser
Treden Trad Getreden Marcher
Treffen Trof Getroffen Toucher
Trekken Trok Getrokken Tirer
Uitpluizen Ploos uit Uitgeplozen Éplucher
VallenVielGevallenTomber
VangenVingGevangenAttraper
Varen Voer Gevaren Naviguer
Vechten Vocht Gevochten Se battre
VerbergenVerborgVerborgenCacher
Verbieden Verbood Verboden Interdire
VerblijvenVerbleefVerblevenSéjourner
Verdrieten Verdroot Verdroten Attrister
Verdwijnen Verdween Verdwenen Disparaître
Vergelijken Vergeleek Vergeleken Comparer
VergetenVergatVergetenOublier
VerkopenVerkochtVerkochtVendre
Verlaten Verliet Verlaten Quitter
VerliezenVerloorVerlorenPerdre
Vermogen Vermocht Vermocht Pouvoir
VerschijnenVerscheenVerschenenParaître
Verslinden Verslond Verslonden Dévorer
Verstaan Verstond VerstaanComprendre
VertrekkenVertrokVertrokkenPartir
Verzinnen Verzon Verzonnen Imaginer
Verzwinden Verzwond Verzwonden Disparaître
VindenVondGevondenTrouver
Vlechten Vlocht Gevlochten Tresser
Vliegen Vloog Gevlogen Voler
VoorkomenVoorkwamVoorkomenEviter
VoorkomenKwam voorVoorgekomenSe passer
Vouwen Vouwde Gevouwen Plier
VragenVroegGevraagdDemander
Vriezen VroorGevroren Geler
WassenWasteGewassenLaver
Werpen Wierp Geworpen Jeter
WegenWoogGewogenPeser
WetenWistGewetenSavoir
Weven Weefde Geweven Tisser
Wijken Week Geweken Reculer
Wijten Weet Geweten Imputer
Wijzen Wees Gewezen Indiquer
WillenWildeGewildVouloir
Winden Wond Gewonden Enrouler
WinnenWonGewonnenGagner
WordenWerdGewordenDevenir
Wreken WreekteGewroken Venger
Wrijven Wreef Gewreven Frotter
Wringen Wrong Gewrongen Tordre
ZeggenZeiGezegdDire
ZendenZondGezondenEnvoyer
ZienZagGezienVoir
ZijnWas/WarenGeweestÊtre
ZingenZongGezongenChanter
Zinken ZonkGezonken Sombrer
ZittenZatGezetenÊtre assis
ZoekenZochtGezochtChercher
Zuigen Zoog Gezogen Sucer
Zuipen Zoop Gezopen Siroter
ZullenZou(Auxilaire)
Zwelgen Zwolg Gezwolgen Ingurgiter
Zwellen Zwol Gezwollen Enfler
ZwemmenZwomGezwommenNager
Zweren ZwoerGezworen Jurer

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.