Fandom

Conlang

Dangin Nira/Z

< Dangin Nira

3,195articles on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share


Dangin Nira IPA English Translation
zipa /'zimɑ/ soda (carbonated drink)
ziyetka /zi'jɛtkɑ/ electricity
zilzoi /'zilzɔɪ̯/ to energize, waken
ziktin /'ziktɪn/ easy
zefinoi /'zefinɔɪ̯/ to live in, inhabit
zevrin /'zɛvɾɪn/ bad
zengin /'zɛngɪn/ sexy
zezopta /zɛ'zoptɑ/ knife
zezoi /'zɛzɔɪ̯/ to cut
zeroi /'zɛɾɔɪ̯/ to try
zegezra /zɛ'gɛzɾɑ/ evil
zvanoi /'zvɑnɔɪ̯/ to end
zutekoi /zu'tekɔɪ̯/ to hasten
zuska /'zuskɑ/ fish
zul /zul/ from, of (motion)
zulror /'zulɾoɾ/ away from
zukra /'zukɾɑ/ fire
zobrinoi /zo'bɾin/ to build, construct
zof /zof/ but
zonoi /'zonɔɪ̯/ should, to be supposed to
zoloskoi /zo'loskɔɪ̯/ to declare
zorkna /'zoɾknɑ/ problem
zoigeloi /zɔɪ̯'gelɔɪ̯/ to invite
zyava /'zjɑvɑ/ plasma
zrin /zɾin/ one's
zgosfelfa /zgo'sfɛlfɑ/ adverb
zgohirkoi /zgo'hiɾkɔɪ̯/ to go back
zgoginoi /zgo'ginɔɪ̯/ to come back
zgoi /zgɔɪ̯/ to repeat
zab /zɑb/ without
zava /'zɑvɑ/ road
zadhoi /'zɑdhɔɪ̯/ to vote for
zanlodroi /zɑn'lodɾɔɪ̯/ to humiliate
zalin /'zalin/ young
zakrppifokra /zɑkr̩ppi'fokɾɑ/ trash can
zakrpa /zɑkr̩pɑ/ trash
zagda /'zɑgdɑ/ will


Dangin Nira

I E P B M F V U O OI T D N S Z Y L R W K G H A

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki