FANDOM


Grönske
Type
Alignment
Head direction
Tonal No
Declensions No
Conjugations No
Genders
Nouns decline according to...
Case Number
Definiteness Gender
Verbs conjugate according to...
Voice Mood
Person Number
Tense Aspect
Meta-information
Progress 0%
Statistics
Nouns 0%
Verbs 0%
Adjectives 0%
Syntax 0%
Words of 1500
Creator [[User:|]]


Classification and DialectsEdit

Gronske is a language spoken in an alternate world in Greenland. It is part of the North Germanic Languages and Evolved from Danish, but the two are not mutually intelligible. A large portion of its vocabulary is borrowed from Eskimo-Aleutian languages such as Greenlandic. It is written with the Swedish Alphabet, and it also borrows words from Swedish, making it, in the end, sound closer to Swedish than to Danish.

PhonologyEdit

ConsonantsEdit

Bilabial Labio-dental Dental Alveolar Post-alveolar Retroflex Palatal Velar Uvular Pharyngeal Epiglottal Glottal
Nasal m n ŋ
Plosive p b t d k g
Fricative f v ɣ h
Affricate
Approximant ʋ ð̠˕ ɬ
Trill ʁ
Flap or tap
Lateral fric.
Lateral app.
Lateral flap

VowelsEdit

Front Near-front Central Near-back Back
High
Near-high
High-mid
Mid
Low-mid
Near-low
Low

PhonotacticsEdit

Writing SystemEdit

Letter A B C D E F G H I J K L
Sound [a] [b]  [k] [d] ~ [ð̠˕] [e] [f] [g] [h] [i] [j] [k] [l]
Letter LL M N O P Q R S T U V W
Sound [ɬ] [m] [n] [o] [p] [kw] loanwords only [ʁ] [s] [t] [u] [v] ~ [ʋ] same as V, loanwords onlyt
Letter X Y GH Z Ä Ö Å SJ, KJ, TJ, etc
Sound [ks] [y] [ɣ] [s] loanwords only [ɛ] ~ [æ] [ø] ~ [œ] [ɔ] [ɕ]

GrammarEdit

NounsEdit

English Danish Swedish Faroese Icelandic Grönske
1 I jeg jag eg, jeg (Suðuroy) ég jäg
2 thou
(singular)
du, De (formal) du þú du
3 he han han hann hann hang
4 we vi vi vit við väj
5 you
(plural)
I ni tit þið ig
6 they de de teir / tær / tey þeir / þær / þau dej
7 this den det det här/detta (n), den här/denna (c) hesin / henda / hetta þessi / þetta dänn dit
8 that den der det där hasin / handa / hatta hinn / hin / hitt dänn der
9 here her här her hér hir
10 there der där har þar dir
11 who hvem vem hvør hver fem
12 what hvad vad hvat hvað fad
13 where hvor var hvar hvar fur
14 when hvornår när nær hvenær furnär
15 how hvordan hur hvussu hvað furdang
16 not ikke inte, ej ikki ekki icke
17 all al alla alt allt älle
18 many mange många nógvir, mangir margir mang
19 some nogen några nakrir nokkuð
20 few fáir lítið
21 other anden annan annar annar
22 one en ett ein einn
23 two to två tveir tveir
24 three tre tre tríggir þrír
25 four fire fyra fýra fjórir
26 five fem fem fimm fimm
27 big stor stor stórur stór
28 long lang lång langur langur
29 wide bred bred, vid breiður breiður
30 thick tyk tjock tjúkkur þykkur
31 heavy tung tung tungur þungur
32 small lille liten lítil lítill
33 short kort kort stuttur stuttur
34 narrow snæver trång trongur krappur
35 thin tynd tunn klænur, tunnur þunnur
36 woman kvinde kvinna kona, kvinna kona
37 man
(adult male)
mand man maður karlmaður
38 man
(human being)
menneske människa menniskja maður
39 child
(a youth)
barn barn barn barn
40 wife hustru, kone hustru, maka, fru kona eiginkona
41 husband ægtemand, mand man, make maður eiginmaður
42 mother moder mamma, mor móðir, mamma móðir
43 father fader pappa, far faðir, pápi, babba faðir
44 animal dyr djur djór, dýr dýr
45 fish fisk fisk fiskur fiskur
46 bird fugl fågel fuglur fugl
47 dog hund hund hundur hundur
48 louse lus lus lús lús
49 snake slange orm slanga, ormur slanga, snákur
50 worm orm mask ormur, maðkur maðkur
51 tree træ träd træ tré
52 forest skov skog skógur, skóg skógur
53 stick
(of wood)
kæp pinne keppur, stavur stafur
54 fruit frugt frukt frukt, ávøkstur ávöxtur
55 seed frø frö fræ fræ
56 leaf blad löv, blad blað blað
57 root rod rot rót rót
58 bark
(of tree)
bark bark børkur börkur
59 flower blomst blomma blóma blóm
60 grass græs gräs græs gras
61 rope reb rep reip reipi
62 skin
(of a person)
hud hud húð hörund
63 meat
(as in flesh)
kød kött kjøt kjöt
64 blood blod blod blóð blóð
65 bone ben ben bein bein
66 fat
(noun)
fedt fett feitt, fiti spik
67 egg æg ägg egg egg
68 horn horn horn horn horn
69 tail hale svans hali hali
70 feather
(rather not down)
fjer fjäder fjøður fjöður
71 hair hår hår hár hár
72 head hoved huvud høvd, høvur höfuð
73 ear øre öra oyra eyra
74 eye øje öga eyga auga
75 nose næse näsa nøs nef
76 mouth mund mun munnur, muður munnur
77 tooth
(rather not molar)
tand tand tonn tönn
78 tongue tunge tunga tunga tunga
79 fingernail negl nagel negl nögl
80 foot fod fot fótur fótur
81 leg ben ben bein, leggur leggur
82 knee knæ knä knæ kné
83 hand hånd hand hond hönd
84 wing vinge vinge vongur vængur
85 belly mave mage magi, búkur búkur
86 guts tarm inälvor tarmur, gørn kjarkur
87 neck hals hals, nacke hálsur háls
88 back ryg rygg ryggur hryggur
89 breast bryst bröst bróst brjóst
90 heart hjerte hjärta hjarta hjarta
91 liver lever lever livur lifur
92 to drink drikke dricka drekka drekka
93 to eat spise äta eta borða
94 to bite bide bita bíta bíta
95 to suck sutte suga súgva sjúga
96 to spit spytte spotta spýta skyrpa
97 to vomit kaste op kräkas spýggja spýja
98 to blow
(as wind)
blæse blåsa blása blása
99 to breathe ånde andas anda anda
100 to laugh le skratta læa, grína, flenna hlæja
101 to see se se síggja sjá
102 to hear höra høre hoyra heyra
103 to know
(a fact)
vide veta vita vita
104 to think tænke tänka hugsa hugsa
105 to smell
(sense odor)
lugte lukta lukta lykta
106 to fear frygte frukta, rädas ræðast hræðsla
107 to sleep sove sova sova sofa
108 to live leve leva liva lifa
109 to die doyggja deyja
110 to kill dræbe döda drepa drepa
111 to fight kæmpe strida stríða rifast
112 to hunt
(transitive)
jage jaga jaga, veiða veiða
113 to hit slå slå sláa berja
114 to cut skære skära skera skera
115 to split splitte dela, klyva klúgva klofna
116 to stab
(or stick)
stikke sticka stinga stinga
117 to scratch
(an itch)
kradse klia klóra klóra
118 to dig grave gräva grava grafa
119 to swim svømme simma svimja synda
120 to fly flyve flyga flúgva fljúga
121 to walk ganga ganga
122 to come komme komma koma koma
123 to lie
(as on one's side)
lægge sig (action), ligge (state) ligga liggja (state), leggja seg (action) liggja
124 to sit sætte sig (action), sidde (state) sitta sita (state), seta seg (action) sitja
125 to stand stå op (action), stå (state) stå standa standa
126 to turn
(change direction)
dreje svänga snúgva snúa
127 to fall
(as in drop)
falde falla fella, detta falla
128 to give give ge geva gefa
129 to hold
(in one's hand)
holde hålla halda halda
130 to squeeze presse klämma kroysta þrýsta
131 to rub gnide gnida gníggja núa
132 to wash vaske tvätta vaska, tváa þvo
133 to wipe viske rensa turka núa
134 to pull trække dra toga toga
135 to push skubbe trycka skumpa ýta
136 to throw kaste kasta kasta, blaka, tveita verpa
137 to tie binde knyta, binda binda binda
138 to sew sy sy seyma sauma
139 to count tælle räkna telja telja
140 to say sige säga siga segja
141 to sing synge sjunga syngja syngja
142 to play spille leka spæla, leika leika
143 to float flyde flyta flóta fljóta
144 to flow strømme rinna streyma, floyma streyma
145 to freeze fryse frysa frysta frjósa
146 to swell svulme svälla bólgna, hovna, trútna þrútna
147 sun sol sol sól sól
148 moon måne måne máni tungl
149 star stjerne stjärna stjørna stjarna
150 water vand vatten vatn vatn
151 to rain regne regn regna rigna
152 river flod flod, älv á á
153 lake sjö vatn vatn
154 sea
(as in ocean)
hav hav sjógvur sjór
155 salt salt salt salt salt
156 stone sten sten steinur steinn
157 sand sand sand sandur sandur
158 dust støv damm dust, støv ryk
159 earth
(as in soil)
jord jord mold, jørð jörð
160 cloud sky moln skýggj ský
161 fog tåge dimma mjørki, toka þoka
162 sky himmel himmel himmal, himin himinn
163 wind
(as in breeze)
vind vind vindur vindur
164 snow sne snö kavi, snjógvur snjór
165 ice is is ísur ís
166 smoke røg rök roykur reykur
167 fire ild eld eldur eldur
168 ash aske aska øska aska
169 to burn
(intransitive)
brænde brinna brenna brenna
170 road vej väg vegur gata
171 mountain bjerg berg fjall fjall
172 red rød röd reyður rauður
173 green grøn grön grønur grænn
174 yellow gul gul gulur gulur
175 white hvid vit hvítur hvítur
176 black sort svart svartur svartur
177 night nat natt nátt nótt
178 day
(daytime)
dag dag dagur dagur
179 year år år ár ár
180 warm
(as in weather)
varm varm lýtt hlýr
181 cold
(as in weather)
kold kall kalt kaldur
182 full fuld full fullur fullur
183 new ny ny nýggjur nýr
184 old gammel gammal gamal gamall
185 good god bra góður góður
186 bad dårlig dålig óndur vondur
187 rotten
(as a log)
rådden rutten rotin fúinn
188 dirty snavset smutsig skitin skítugur
189 straight lige rak beinur beinn
190 round rund rund rundur kringlóttur
191 sharp
(as a knife)
skarp vass hvassur hvass
192 dull
(as a knife)
stump slö óhvassur sljór
193 smooth glat len, slät slættur sleipur
194 wet våd våt, blöt vátur blautur
195 dry
(adjective)
tør torr turrur þurr
196 right
(correct)
rigtig rätt, riktig rættur leiðrétta
197 near nær nära nær nálægur
198 far fjern långt bort, fjärran fjarur langt
199 right
(side)
højre höger høgra hægra megin
200 left
(side)
venstre vänster vinstra vinstra megin
201 at ved hos, vid hjá hjá
202 in i i í í
203 with
(accompanying)
med med við með
204 and og och og og
205 if hvis om um ef
206 because fordi eftersom, ty því
207 name navn namn navn nafn

VerbsEdit

SyntaxEdit

LexiconEdit

Example textEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.