Wikia

Conlang

Iáþi/Lexicon/M

< Iáþi | Lexicon

3,217articles on
this wiki
Talk0
Iáþi English
mjón parent
masä to have
míoke sea
moon

Around Wikia's network

Random Wiki