Wikia

Conlang

Iáþi/Lexicon/X

< Iáþi | Lexicon

3,214articles on
this wiki
Talk0
Iáþi English
xredi «expletive»
xωta both

Around Wikia's network

Random Wiki