Fandom

Conlang

Kihā́mmic/Colours

< Kihā́mmic

3,193articles on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

This appendix gives a list of some basic colours.

Basic coloursEdit

red vílnômô
orange čúknômô
yellow žólnômô
green bétnômô
blue hā́štnômô
purple líbnômô
black nī́nômô
white álnômô
grey prốnômô
silver ážnômô
gold Þélknômô
brown kófnômô
pink zéknômô

Web coloursEdit

Web colours are the basic colours that are used by computer graphic designers for web page designing and are displayed on the monitors of computers.

black nī́nômô
grey prốnômô
silver ážnômô
white álnômô
maroon
red vílnômô
purple líbnômô
fuchsia
green bétnômô
lime
olive
yellow žólnômô
navy
blue hā́štnômô
teal
aqua

Also on Fandom

Random Wiki