FANDOMProgress 0%


Name: [[]]

Type:

Alignment:

Head Direction:

Number of genders:

Declensions: No

Conjugations: No

Nouns declined
according to
Case Number
Definitiveness Gender
Verbs conjugated
according to
Voice Mood
Person Number
Tense Aspect
Gender Cases Numbers Tenses Persons Moods Voices Aspects
Verb No No No No No No No No
Nouns No No No No No No No No
Adjectives No No No No No No No No
Numbers No No No No No No No No
Participles No No No No No No No No
Adverb No No No No No No No No
Pronouns No No No No No No No No
Adpositions No No No No No No No No
Article No No No No No No No No
Particle No No No No No No No No


Ceit 1 - Heits valnaa; Kap. 1 Att läsaEdit

Heits - att(att sova, att leka, att lära..)

Valnaa - läsa

För att kunna läsa Saba måste du först kunna veta vad det är som du läser.
Bokstäverna i det Sabasiska alfabetet är inte mindre än simpelt men inte
heller mer än komplicerat.

Det Sabasiska alfabetet:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Detta är vad de använder till bokstäverna för att kunna läsas enklare:
´ ` ' , ^ ~ 
Dessa används till vokaler med undantag(~) som används till n.
Men även ' är ett undantag som binder ihop ord så att de kan förstås lättare.
Till ex:

Maa'doli
Ei'napa
Ku'rèrè
Heila'tabe

Som du säkert la märke till så slutade alla bokstäverna på vokaler som
var i början av det ihopsatta ordet.
Maa'doli
Ku'rèrè osv.
Alltså används ' till vokaler.

Baato, som betyder både kork och dum(korkad) kan ha sina fördelar med 
att betyda saker som på svenska är nästan samma sak.
Kork till en flaska.
Du är så korkad!
Då man säger så på svenska så säger man samma sak på Sabasiska.
(Sabasiska är släkt med över 400språk IMW*)

==Edit

Dialoger.
För att förstå språket kan det vara viktigt att få se hur det fungerar
och används först.
Med hjälp av dialoger kan man lättare lära sej språkets betydelse och
förstå bättre.

Mani har inga skor.
Om man skulle rita en enkel bild till meningen över så skulle man lätt
förstå vad det betydde och kunna sätta ihop den Sabasiska meningen med
bilden.
"Mani du'nun shuse."
du'nun som betyder 'har inte' har samma betydelse i frasen. du - har
nun - nej, inte.

Ceit 2 - Yminpà, valnaa i deusipane: Kap. 2 Skriv, läs och förståEdit

Tala XEdit

Att tala Sabasiska är enkelt. Det är som att lära sej Engelska en gång
till fast med andra ord och lite olikare ljud.

Som det stod i det förra kapitlet så var dialoger ett bra sätt att lära
sej ett språk på, det kommer uppstå mycket i resten av kapitlen.

Dialog 1 - Att fråga; Heits quister.
-Du ju caam? (Har du namn?-Vad heter du?) Je och Ma betyder båda; JAG
-Je caam Sara, i ju? (Jag heter Sara, och du?) i - och
-Je ma Maris, huin af older ju? (Jag är Maris, hur gammal är du?-Jag heter'M')
-Ma sin-tuxe an, i ju? (Jag är tolv[tio-två] år, och du?)
-Ma ausi sin-tuxe! (Jag är också 12!)

Sabasiska har stor likhet med SVENSKA(swedish).

-Tala, läsa, skriva och förstå är det som språket handlar om.
Och självklart att kunna komminucera med andra.

Tala YEdit

För att lära dej Sabasiska bör du kunna de grundliga orden som Du, jag, hej,
kan, äta, hoppa, springa, klockan, kroppen, mat m.m och därför kan du plugga
in orden som står här nedanför. Det är 10 ord för var eller varannan vecka
beroende på hur mycket du tränar.

1) Je -Jag(kan också heta Ma) [Påminner om franskan i Je m'appelle]
2) Caam -Heta(Je caam ...) [caam uttalas käm och betyder heta eller heter]
3) Ju -Du(som även kan heta jui;mer fem.*) [Ju och jui är ord som inte böjs]
4) Ausi -Också [Påminner även där om franskan; Aussi.]
5) Valnaa -Läsa(Valnaa[läste], valna[läst] .Verb*)
6) Du -Ha(Att ha, har, hade, haft= Du) [Du böjs ej]
7) Huin -Hur('Hur gammal är du?' Används endast i frågor) [böjs; huines]
8) Older -Ålder(anpassar sej efter frågan eller svaret; gammal) [böjs]
9) Af -Är(Betyder olika saker i sammanhang här;är) [maskulin]
10) i -Och(Kan också betyda av,när eller med) [betyder även fler saker]

Orden ovan är flexiba. Det betyder att de kan ändra betydelse efter
meningen den är skriven till.
Men just nu får du lära dej grundorden och vad de oftast betyder.

Basic GrammarEdit

DictionaryEdit


No. English
1I
2you (singular)
3he
4we
5you (plural)
6they
7this
8that
9here
10there
11who
12what
13where
14when
15how
16not
17all
18many
19some
20few
21other
22one
23two
24three
25four
26five
27big
28long
29wide
30thick
31heavy
32small
33short
34narrow
35thin
36woman
37man (adult male)
38man (human being)
39child
40wife
41husband
42mother
43father
44animal
45fish
46bird
47dog
48louse
49snake
50worm
51tree
52forest
53stick
54fruit
55seed
56leaf
57root
58bark
59flower
60grass
61rope
62skin
63meat
64blood
65bone
66fat
67egg
68horn
69tail
70feather
71hair
72head
73ear
74eye
75nose
76mouth
77tooth
78tongue
79fingernail
80foot
81leg
82knee
83hand
84wing
85belly
86guts
87neck
88back
89breast
90heart
91liver
92drink
93eat
94bite
95suck
96spit
97vomit
98blow
99breathe
100laugh
101see
102hear
103know
104think
105smell
106fear
107sleep
108live
109die
110kill
111fight
112hunt
113hit
114cut
115split
116stab
117scratch
118dig
119swim
120fly
121walk
122come
123lie
124sit
125stand
126turn
127fall
128give
129hold
130squeeze
131rub
132wash
133wipe
134pull
135push
136throw
137tie
138sew
139count
140say
141sing
142play
143float
144flow
145freeze
146swell
147sun
148moon
149star
150water
151rain
152river
153lake
154sea
155salt
156stone
157sand
158dust
159earth
160cloud
161fog
162sky
163wind
164snow
165ice
166smoke
167fire
168ash
169burn
170road
171mountain
172red
173green
174yellow
175white
176black
177night
178day
179year
180warm
181cold
182full
183new
184old
185good
186bad
187rotten
188dirty
189straight
190round
191sharp
192dull
193smooth
194wet
195dry
196correct
197near
198far
199right
200left
201at
202in
203with
204and
205if
206because
207name


Example textEdit


No. English
1I
2you (singular)
3he
4we
5you (plural)
6they
7this
8that
9here
10there
11who
12what
13where
14when
15how
16not
17all
18many
19some
20few
21other
22one
23two
24three
25four
26five
27big
28long
29wide
30thick
31heavy
32small
33short
34narrow
35thin
36woman
37man (adult male)
38man (human being)
39child
40wife
41husband
42mother
43father
44animal
45fish
46bird
47dog
48louse
49snake
50worm
51tree
52forest
53stick
54fruit
55seed
56leaf
57root
58bark
59flower
60grass
61rope
62skin
63meat
64blood
65bone
66fat
67egg
68horn
69tail
70feather
71hair
72head
73ear
74eye
75nose
76mouth
77tooth
78tongue
79fingernail
80foot
81leg
82knee
83hand
84wing
85belly
86guts
87neck
88back
89breast
90heart
91liver
92drink
93eat
94bite
95suck
96spit
97vomit
98blow
99breathe
100laugh
101see
102hear
103know
104think
105smell
106fear
107sleep
108live
109die
110kill
111fight
112hunt
113hit
114cut
115split
116stab
117scratch
118dig
119swim
120fly
121walk
122come
123lie
124sit
125stand
126turn
127fall
128give
129hold
130squeeze
131rub
132wash
133wipe
134pull
135push
136throw
137tie
138sew
139count
140say
141sing
142play
143float
144flow
145freeze
146swell
147sun
148moon
149star
150water
151rain
152river
153lake
154sea
155salt
156stone
157sand
158dust
159earth
160cloud
161fog
162sky
163wind
164snow
165ice
166smoke
167fire
168ash
169burn
170road
171mountain
172red
173green
174yellow
175white
176black
177night
178day
179year
180warm
181cold
182full
183new
184old
185good
186bad
187rotten
188dirty
189straight
190round
191sharp
192dull
193smooth
194wet
195dry
196correct
197near
198far
199right
200left
201at
202in
203with
204and
205if
206because
207name

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.