Fandom

Conlang

Saba

3,198articles on
this wiki
Add New Page
Talk0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.


Progress 0%


Name: [[]]

Type:

Alignment:

Head Direction:

Number of genders:

Declensions: No

Conjugations: No

Nouns declined
according to
Case Number
Definitiveness Gender
Verbs conjugated
according to
Voice Mood
Person Number
Tense Aspect
Gender Cases Numbers Tenses Persons Moods Voices Aspects
Verb No No No No No No No No
Nouns No No No No No No No No
Adjectives No No No No No No No No
Numbers No No No No No No No No
Participles No No No No No No No No
Adverb No No No No No No No No
Pronouns No No No No No No No No
Adpositions No No No No No No No No
Article No No No No No No No No
Particle No No No No No No No No


Ceit 1 - Heits valnaa; Kap. 1 Att läsaEdit

Heits - att(att sova, att leka, att lära..)

Valnaa - läsa

För att kunna läsa Saba måste du först kunna veta vad det är som du läser.
Bokstäverna i det Sabasiska alfabetet är inte mindre än simpelt men inte
heller mer än komplicerat.

Det Sabasiska alfabetet:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Detta är vad de använder till bokstäverna för att kunna läsas enklare:
´ ` ' , ^ ~ 
Dessa används till vokaler med undantag(~) som används till n.
Men även ' är ett undantag som binder ihop ord så att de kan förstås lättare.
Till ex:

Maa'doli
Ei'napa
Ku'rèrè
Heila'tabe

Som du säkert la märke till så slutade alla bokstäverna på vokaler som
var i början av det ihopsatta ordet.
Maa'doli
Ku'rèrè osv.
Alltså används ' till vokaler.

Baato, som betyder både kork och dum(korkad) kan ha sina fördelar med 
att betyda saker som på svenska är nästan samma sak.
Kork till en flaska.
Du är så korkad!
Då man säger så på svenska så säger man samma sak på Sabasiska.
(Sabasiska är släkt med över 400språk IMW*)

==Edit

Dialoger.
För att förstå språket kan det vara viktigt att få se hur det fungerar
och används först.
Med hjälp av dialoger kan man lättare lära sej språkets betydelse och
förstå bättre.

Mani har inga skor.
Om man skulle rita en enkel bild till meningen över så skulle man lätt
förstå vad det betydde och kunna sätta ihop den Sabasiska meningen med
bilden.
"Mani du'nun shuse."
du'nun som betyder 'har inte' har samma betydelse i frasen. du - har
nun - nej, inte.

Ceit 2 - Yminpà, valnaa i deusipane: Kap. 2 Skriv, läs och förståEdit

Tala XEdit

Att tala Sabasiska är enkelt. Det är som att lära sej Engelska en gång
till fast med andra ord och lite olikare ljud.

Som det stod i det förra kapitlet så var dialoger ett bra sätt att lära
sej ett språk på, det kommer uppstå mycket i resten av kapitlen.

Dialog 1 - Att fråga; Heits quister.
-Du ju caam? (Har du namn?-Vad heter du?) Je och Ma betyder båda; JAG
-Je caam Sara, i ju? (Jag heter Sara, och du?) i - och
-Je ma Maris, huin af older ju? (Jag är Maris, hur gammal är du?-Jag heter'M')
-Ma sin-tuxe an, i ju? (Jag är tolv[tio-två] år, och du?)
-Ma ausi sin-tuxe! (Jag är också 12!)

Sabasiska har stor likhet med SVENSKA(swedish).

-Tala, läsa, skriva och förstå är det som språket handlar om.
Och självklart att kunna komminucera med andra.

Tala YEdit

För att lära dej Sabasiska bör du kunna de grundliga orden som Du, jag, hej,
kan, äta, hoppa, springa, klockan, kroppen, mat m.m och därför kan du plugga
in orden som står här nedanför. Det är 10 ord för var eller varannan vecka
beroende på hur mycket du tränar.

1) Je -Jag(kan också heta Ma) [Påminner om franskan i Je m'appelle]
2) Caam -Heta(Je caam ...) [caam uttalas käm och betyder heta eller heter]
3) Ju -Du(som även kan heta jui;mer fem.*) [Ju och jui är ord som inte böjs]
4) Ausi -Också [Påminner även där om franskan; Aussi.]
5) Valnaa -Läsa(Valnaa[läste], valna[läst] .Verb*)
6) Du -Ha(Att ha, har, hade, haft= Du) [Du böjs ej]
7) Huin -Hur('Hur gammal är du?' Används endast i frågor) [böjs; huines]
8) Older -Ålder(anpassar sej efter frågan eller svaret; gammal) [böjs]
9) Af -Är(Betyder olika saker i sammanhang här;är) [maskulin]
10) i -Och(Kan också betyda av,när eller med) [betyder även fler saker]

Orden ovan är flexiba. Det betyder att de kan ändra betydelse efter
meningen den är skriven till.
Men just nu får du lära dej grundorden och vad de oftast betyder.

Basic GrammarEdit

DictionaryEdit


No. English
1IContionary_Wiki
2you (singular)Contionary_Wiki
3heContionary_Wiki
4weContionary_Wiki
5you (plural)Contionary_Wiki
6theyContionary_Wiki
7thisContionary_Wiki
8thatContionary_Wiki
9hereContionary_Wiki
10thereContionary_Wiki
11whoContionary_Wiki
12whatContionary_Wiki
13whereContionary_Wiki
14whenContionary_Wiki
15howContionary_Wiki
16notContionary_Wiki
17allContionary_Wiki
18manyContionary_Wiki
19someContionary_Wiki
20fewContionary_Wiki
21otherContionary_Wiki
22oneContionary_Wiki
23twoContionary_Wiki
24threeContionary_Wiki
25fourContionary_Wiki
26fiveContionary_Wiki
27bigContionary_Wiki
28longContionary_Wiki
29wideContionary_Wiki
30thickContionary_Wiki
31heavyContionary_Wiki
32smallContionary_Wiki
33shortContionary_Wiki
34narrowContionary_Wiki
35thinContionary_Wiki
36womanContionary_Wiki
37man (adult male)Contionary_Wiki
38man (human being)Contionary_Wiki
39childContionary_Wiki
40wifeContionary_Wiki
41husbandContionary_Wiki
42motherContionary_Wiki
43fatherContionary_Wiki
44animalContionary_Wiki
45fishContionary_Wiki
46birdContionary_Wiki
47dogContionary_Wiki
48louseContionary_Wiki
49snakeContionary_Wiki
50wormContionary_Wiki
51treeContionary_Wiki
52forestContionary_Wiki
53stickContionary_Wiki
54fruitContionary_Wiki
55seedContionary_Wiki
56leafContionary_Wiki
57rootContionary_Wiki
58barkContionary_Wiki
59flowerContionary_Wiki
60grassContionary_Wiki
61ropeContionary_Wiki
62skinContionary_Wiki
63meatContionary_Wiki
64bloodContionary_Wiki
65boneContionary_Wiki
66fatContionary_Wiki
67eggContionary_Wiki
68hornContionary_Wiki
69tailContionary_Wiki
70featherContionary_Wiki
71hairContionary_Wiki
72headContionary_Wiki
73earContionary_Wiki
74eyeContionary_Wiki
75noseContionary_Wiki
76mouthContionary_Wiki
77toothContionary_Wiki
78tongueContionary_Wiki
79fingernailContionary_Wiki
80footContionary_Wiki
81legContionary_Wiki
82kneeContionary_Wiki
83handContionary_Wiki
84wingContionary_Wiki
85bellyContionary_Wiki
86gutsContionary_Wiki
87neckContionary_Wiki
88backContionary_Wiki
89breastContionary_Wiki
90heartContionary_Wiki
91liverContionary_Wiki
92drinkContionary_Wiki
93eatContionary_Wiki
94biteContionary_Wiki
95suckContionary_Wiki
96spitContionary_Wiki
97vomitContionary_Wiki
98blowContionary_Wiki
99breatheContionary_Wiki
100laughContionary_Wiki
101seeContionary_Wiki
102hearContionary_Wiki
103knowContionary_Wiki
104thinkContionary_Wiki
105smellContionary_Wiki
106fearContionary_Wiki
107sleepContionary_Wiki
108liveContionary_Wiki
109dieContionary_Wiki
110killContionary_Wiki
111fightContionary_Wiki
112huntContionary_Wiki
113hitContionary_Wiki
114cutContionary_Wiki
115splitContionary_Wiki
116stabContionary_Wiki
117scratchContionary_Wiki
118digContionary_Wiki
119swimContionary_Wiki
120flyContionary_Wiki
121walkContionary_Wiki
122comeContionary_Wiki
123lieContionary_Wiki
124sitContionary_Wiki
125standContionary_Wiki
126turnContionary_Wiki
127fallContionary_Wiki
128giveContionary_Wiki
129holdContionary_Wiki
130squeezeContionary_Wiki
131rubContionary_Wiki
132washContionary_Wiki
133wipeContionary_Wiki
134pullContionary_Wiki
135pushContionary_Wiki
136throwContionary_Wiki
137tieContionary_Wiki
138sewContionary_Wiki
139countContionary_Wiki
140sayContionary_Wiki
141singContionary_Wiki
142playContionary_Wiki
143floatContionary_Wiki
144flowContionary_Wiki
145freezeContionary_Wiki
146swellContionary_Wiki
147sunContionary_Wiki
148moonContionary_Wiki
149starContionary_Wiki
150waterContionary_Wiki
151rainContionary_Wiki
152riverContionary_Wiki
153lakeContionary_Wiki
154seaContionary_Wiki
155saltContionary_Wiki
156stoneContionary_Wiki
157sandContionary_Wiki
158dustContionary_Wiki
159earthContionary_Wiki
160cloudContionary_Wiki
161fogContionary_Wiki
162skyContionary_Wiki
163windContionary_Wiki
164snowContionary_Wiki
165iceContionary_Wiki
166smokeContionary_Wiki
167fireContionary_Wiki
168ashContionary_Wiki
169burnContionary_Wiki
170roadContionary_Wiki
171mountainContionary_Wiki
172redContionary_Wiki
173greenContionary_Wiki
174yellowContionary_Wiki
175whiteContionary_Wiki
176blackContionary_Wiki
177nightContionary_Wiki
178dayContionary_Wiki
179yearContionary_Wiki
180warmContionary_Wiki
181coldContionary_Wiki
182fullContionary_Wiki
183newContionary_Wiki
184oldContionary_Wiki
185goodContionary_Wiki
186badContionary_Wiki
187rottenContionary_Wiki
188dirtyContionary_Wiki
189straightContionary_Wiki
190roundContionary_Wiki
191sharpContionary_Wiki
192dullContionary_Wiki
193smoothContionary_Wiki
194wetContionary_Wiki
195dryContionary_Wiki
196correctContionary_Wiki
197nearContionary_Wiki
198farContionary_Wiki
199rightContionary_Wiki
200leftContionary_Wiki
201atContionary_Wiki
202inContionary_Wiki
203withContionary_Wiki
204andContionary_Wiki
205ifContionary_Wiki
206becauseContionary_Wiki
207nameContionary_Wiki


Example textEdit


No. English
1IContionary_Wiki
2you (singular)Contionary_Wiki
3heContionary_Wiki
4weContionary_Wiki
5you (plural)Contionary_Wiki
6theyContionary_Wiki
7thisContionary_Wiki
8thatContionary_Wiki
9hereContionary_Wiki
10thereContionary_Wiki
11whoContionary_Wiki
12whatContionary_Wiki
13whereContionary_Wiki
14whenContionary_Wiki
15howContionary_Wiki
16notContionary_Wiki
17allContionary_Wiki
18manyContionary_Wiki
19someContionary_Wiki
20fewContionary_Wiki
21otherContionary_Wiki
22oneContionary_Wiki
23twoContionary_Wiki
24threeContionary_Wiki
25fourContionary_Wiki
26fiveContionary_Wiki
27bigContionary_Wiki
28longContionary_Wiki
29wideContionary_Wiki
30thickContionary_Wiki
31heavyContionary_Wiki
32smallContionary_Wiki
33shortContionary_Wiki
34narrowContionary_Wiki
35thinContionary_Wiki
36womanContionary_Wiki
37man (adult male)Contionary_Wiki
38man (human being)Contionary_Wiki
39childContionary_Wiki
40wifeContionary_Wiki
41husbandContionary_Wiki
42motherContionary_Wiki
43fatherContionary_Wiki
44animalContionary_Wiki
45fishContionary_Wiki
46birdContionary_Wiki
47dogContionary_Wiki
48louseContionary_Wiki
49snakeContionary_Wiki
50wormContionary_Wiki
51treeContionary_Wiki
52forestContionary_Wiki
53stickContionary_Wiki
54fruitContionary_Wiki
55seedContionary_Wiki
56leafContionary_Wiki
57rootContionary_Wiki
58barkContionary_Wiki
59flowerContionary_Wiki
60grassContionary_Wiki
61ropeContionary_Wiki
62skinContionary_Wiki
63meatContionary_Wiki
64bloodContionary_Wiki
65boneContionary_Wiki
66fatContionary_Wiki
67eggContionary_Wiki
68hornContionary_Wiki
69tailContionary_Wiki
70featherContionary_Wiki
71hairContionary_Wiki
72headContionary_Wiki
73earContionary_Wiki
74eyeContionary_Wiki
75noseContionary_Wiki
76mouthContionary_Wiki
77toothContionary_Wiki
78tongueContionary_Wiki
79fingernailContionary_Wiki
80footContionary_Wiki
81legContionary_Wiki
82kneeContionary_Wiki
83handContionary_Wiki
84wingContionary_Wiki
85bellyContionary_Wiki
86gutsContionary_Wiki
87neckContionary_Wiki
88backContionary_Wiki
89breastContionary_Wiki
90heartContionary_Wiki
91liverContionary_Wiki
92drinkContionary_Wiki
93eatContionary_Wiki
94biteContionary_Wiki
95suckContionary_Wiki
96spitContionary_Wiki
97vomitContionary_Wiki
98blowContionary_Wiki
99breatheContionary_Wiki
100laughContionary_Wiki
101seeContionary_Wiki
102hearContionary_Wiki
103knowContionary_Wiki
104thinkContionary_Wiki
105smellContionary_Wiki
106fearContionary_Wiki
107sleepContionary_Wiki
108liveContionary_Wiki
109dieContionary_Wiki
110killContionary_Wiki
111fightContionary_Wiki
112huntContionary_Wiki
113hitContionary_Wiki
114cutContionary_Wiki
115splitContionary_Wiki
116stabContionary_Wiki
117scratchContionary_Wiki
118digContionary_Wiki
119swimContionary_Wiki
120flyContionary_Wiki
121walkContionary_Wiki
122comeContionary_Wiki
123lieContionary_Wiki
124sitContionary_Wiki
125standContionary_Wiki
126turnContionary_Wiki
127fallContionary_Wiki
128giveContionary_Wiki
129holdContionary_Wiki
130squeezeContionary_Wiki
131rubContionary_Wiki
132washContionary_Wiki
133wipeContionary_Wiki
134pullContionary_Wiki
135pushContionary_Wiki
136throwContionary_Wiki
137tieContionary_Wiki
138sewContionary_Wiki
139countContionary_Wiki
140sayContionary_Wiki
141singContionary_Wiki
142playContionary_Wiki
143floatContionary_Wiki
144flowContionary_Wiki
145freezeContionary_Wiki
146swellContionary_Wiki
147sunContionary_Wiki
148moonContionary_Wiki
149starContionary_Wiki
150waterContionary_Wiki
151rainContionary_Wiki
152riverContionary_Wiki
153lakeContionary_Wiki
154seaContionary_Wiki
155saltContionary_Wiki
156stoneContionary_Wiki
157sandContionary_Wiki
158dustContionary_Wiki
159earthContionary_Wiki
160cloudContionary_Wiki
161fogContionary_Wiki
162skyContionary_Wiki
163windContionary_Wiki
164snowContionary_Wiki
165iceContionary_Wiki
166smokeContionary_Wiki
167fireContionary_Wiki
168ashContionary_Wiki
169burnContionary_Wiki
170roadContionary_Wiki
171mountainContionary_Wiki
172redContionary_Wiki
173greenContionary_Wiki
174yellowContionary_Wiki
175whiteContionary_Wiki
176blackContionary_Wiki
177nightContionary_Wiki
178dayContionary_Wiki
179yearContionary_Wiki
180warmContionary_Wiki
181coldContionary_Wiki
182fullContionary_Wiki
183newContionary_Wiki
184oldContionary_Wiki
185goodContionary_Wiki
186badContionary_Wiki
187rottenContionary_Wiki
188dirtyContionary_Wiki
189straightContionary_Wiki
190roundContionary_Wiki
191sharpContionary_Wiki
192dullContionary_Wiki
193smoothContionary_Wiki
194wetContionary_Wiki
195dryContionary_Wiki
196correctContionary_Wiki
197nearContionary_Wiki
198farContionary_Wiki
199rightContionary_Wiki
200leftContionary_Wiki
201atContionary_Wiki
202inContionary_Wiki
203withContionary_Wiki
204andContionary_Wiki
205ifContionary_Wiki
206becauseContionary_Wiki
207nameContionary_Wiki

Also on Fandom

Random Wiki