Fandom

Conlang

Samanian Numbers

3,198articles on
this wiki
Add New Page
Add New Page Talk0

These are the numbers for the Samanian language.


NumbersEdit

Numeral Written Number
1 aa
2 duu
3 traa
4 kuutoo
5 sink
6 saaz
7 saatu
8 ooku
9 nuuvu
10 dez
11 aadez
12 duudez
13 traadez
14 kuudez
15 seenez
16 saanez
17 saatez
18 ookez
19 nuuvez
20 duutuu
21 duutuu aa
22 duutuu duu
30 traatuu
31 traatuu aa
40 kuutuu
50 sinkuu
60 saazuu
70 saatuu
80 ootuu
90 nuutuu
100 aadun
101 aadun aa
102 aadun duu
110 aadun dez
120 aadun duutuu
130 aadun traatuu
200 duudun
210 duudun dez
300 traadun
400 kuudun
500 sindun
1000 aatoo
1001 aatoo aa
1002 aatoo duu
1010 aatoo dez
1100 aatoo aadun
1200 aatoo duudun
2000 duutoo
10000 deztoo
10001 deztoo aa
20000 duutuutoo
100000 (one hundred thousand) aaduntoo
1000000 (million) aamil
10000000 (billion) aabil
100000000 (trillion) aatril

Also on Fandom

Random Wiki