FANDOM


These lists serve as a comparison of the major Arabic variety groupings.

The method of transliteration used here is a pseudo-IPA alphabet to represent the sounds used in all of the Arabic varieties. This will hopefully aid in reducing the ambiguity of using standard Roman letters to transliterate Semitic phonemes. Additionally, some IPA values have been replaced by Roman letters so that any reader can read these lists without having prior knowledge of IPA. To aid in the reading of these lists, a key is provided below:

 • a - men [a]
 • ʔ - uh-oh [ʔ]
 • ʕ - ara. "ʕayn" = "eye" [ʕ]
 • aa - man [æː]
 • ā - rod [ɑ]
 • āā - lawn [ɑː]
 • č - chair [t͡ʃ]
 • ð - this [ð]
 • đ - ara. "đāāđ" = "the letter 'đāāđ'" [dˤ]
 • e - bin [ɪ]
 • ee - where [ɛː]
 • ə - boulevard [ə]
 • g - game [g]
 • ǧ - gem [d͡ʒ]
 • h - hat [h]
 • ħ - ara. "ħaal" = "condition, state" [ħ]
 • i - me [i]
 • ii - mean [iː]
 • x - ara. "xaal" = "maternal uncle" [x~χ]
 • o - book [ʊ]
 • oo - roll [ɔ]
 • q - ara. "qäuş" = "arc" [q]
 • ɣ - ara. "ɣazaal" = "gazelle" [ɣ~ʁ]
 • ş - ara. "şāɣir" = "small" [sˤ]
 • ť - ara. "ťaaqa" = "window" [tˤ]
 • θ - thin [θ]
 • u - to [u]
 • uu - room [uː]
 • w - way [w]
 • y - yes [j]
 • ž - pleasure [ʒ]

XX--Note that emphatic consonants are not transliterated if they are for the most part allophonic--XX

#

English

Emirati

Lebanese

Egyptian

Iraqi (Baghdadi)

Moroccan

Yemeni (San'a)

1.

I

āāna

ana

ana

āāni

anayā

ānəh

2.

you (s.)

entā, ent

entā, ente

enta, enti

ente, enti

ntayā, ntiyā

ant, anti

3.

he (not she)

əhu

huwwe

howwā

huwwā

huwā

hu

4.

we

neħen

nāħnā

eħna

iħne

ħnayā

eħnəh

5.

you (pl.)

entu, enten

ento

entu

entu, entan

ntumā

antoh

6.

they

əhum, əhen

henne

homma

hummā, henne

humā

hom, hen

7.

this

hāāða, hāāði

hayda, hayde

da, di

hāāða, hāāy

had, hadi

ðāyyeh, tayyeh

8.

that (dem. pronoun)

haðāāk, haðiič

hiideek, hāāydiik

dawwat, dayyat,

ðāāk, ðieč

dak, dik

đāyyāāk, tayyek

9.

here

əhni

hon

hena

hnāāna

hnayā

hāāna

10.

there

əhnāāk

honiik

henaak

hnāāka

təmmā

hāānāāk

11.

who

men

miin

miin

menu

aškun

man

12.

what

weeš, šu

šu, eiš

eeh

šenu, š-

ašnu, aš

meh

13.

where

ween

wein

feen

wien

fiin

ayn, fayn

14.

when

metā

eemton

emta

šwaket

fuqaš

ayyaħiin

15.

how

čeef, keef

kiif

ezzaay

šloon

kifaš, ki

kayf

16.

not

muub, ma (verb)

meš, ma (verb)

moš, ma(verb)š

mu, ma(verb)

maši, ma(verb)š

maaš, ma (verb)š

17.

all

kell

kell

koll

koll

geʕ, kul

kull

18.

many

wāāyed

ektiir

ketiir

hwāāyā

bəzzaf

xāyrāāt

19.

some

baʕeð

šwayy

šowayya

čam, škam

bʕəđ

zārāť

20.

few

šwayy

entuufi

ulayyel

qāliel

šwiyyā

galiil

21.

other

θāāni

teene

taani

lox

ləxər

ši

22.

one

wāāħed

wāāħād

waaħed

wāāħed

waħəd

wāāħ(ed)

23.

two

eθniin

tnein

etneen

θnien

žuž, tnin

eθnayn

24.

three

θalāāθ

etlete

talaata

klāāθa, tlāāθa

tlatā

θalaaθ

25.

four

ārbāʕ

ārbʕā

ārbāʕā

ārbʕe

rəbʕā

ārbāʕ

26.

five

xamas

xamse

xamsa

xāmsā

xəmsā

xams

27.

big

ʕood, čebier

ekbiir, egbiir

kebir

čebier

kəbir

kabir

28.

long (distance)

ťāwiil

teuiil

tuiil

ťuwiel

ťuil

ťāwiil

29.

wide

wāāseʕ

weeseʕ

waaseʕ

ʕāriið

wasəʕ

wāāseʕ

30.

thick

wašab

esmik

texin

θxiin

ɣləđ

summāl

31.

heavy (weight)

θagiil

etʔiil

teʔil

θegiil

basəl

muθgel

32.

small

zāɣiir

zāɣyuur, ezɣiir

soɣānnān, soɣāyyār

ezɣāyyer

səɣir

zuuɣeeri

33.

short (size)

gaşier

ʔesir

osāyyār

zeqeč, egşāyyer

qəsir

gaşier

34.

narrow

ðāyyeg

dayyeʔ

medayyaʔ

ðāyyeg

mədiyyəq

daras

35.

thin

deǧiiǧ

māmsuuʕ

rofāyyāʕ

māşwi, ðʕiif

məskuf

naħiif

36.

woman

ħurma

mārā

sett

mrayya

mərā

mareh

37.

man

rāyyel

rižžeel

rāāgel

reǧǧāāl

rāžəl

raǧǧaal

38.

man (human being)

āādami

šāxes, bāšār (people)

baniʔaadam

āādəmi

nsan

nāfār, ensaan

39.

child

bezer

wālād

ʕayyel

ǧāāhel

dərri

ǧāāhel

40.

wife

merāāt-

mart-

merāāt-

māārət-

mrāt-

mārāt-

41.

husband

rāyyel

žooz

gooz

rāǧel

rāžəl

zawǧ

42.

mother

umm-

emm-

mām-, omm-

əmm-

mm-

umm-

43.

father

ubu-

bey-

bābāā-, abu-

abu-

bu-

ab-

44.

animal

ħaywāān

ħayween

ħayawaan

ħeyawāān

ħiywān

ħaywaan

45.

fish

smičā

simke

samaka

simče

ħut

ħuuteh

46.

bird

ťeer

ʕāsfuure

ʕāsfuurā

ťeer

bərťāl

ťoʔri

47.

dog

čalb

kelb

kalb

čaleb

kəlb

kalb

48.

louse

gamle

ʔamle

ʔamlaaya

gumle

gəmla

gumāleh

49.

snake

dab

ħayye

taʕbaan

ʕerbiid

ħənaš

ħanaš

50.

worm

duuda

duuda

duuda

salbuuħ

dudā

wogzeh

51.

tree

šyārā

sežre

šāgārā

šaǧārā

šəžrā

šaǧareh

52.

forest

ɣāāba

ɣeebe

ɣaaba

ɣāāba

ɣaba

ɣāābeh

53.

stick (wood)

xezrāāneh, ʕačwā

ʕāsāāy

ʕesāāyā

ʕoodā

ʕəsā

ʕuudeh

54.

fruit

miwā

fweke

fakha

fāākehā, maywā

dəssir

fāākehā

55.

seed

bādār

bezre

ħabbaaya, bezraaya

bāðrā

ħəbbā

ħabba

56.

leaf

werge

werʔā

waraʔa

warga

wərqā

warageh

57.

root (plant)

ʕereg

šereš

gedr

ǧeder

loħ

ʕuudeh

58.

bark (tree)

gišra

ʔešre

gedʕ

gišre

qəšrā

gešrā

59.

flower

werde

zāhrā

warda

wared

nəwwārā

wardeh

60.

grass

nidā

ħašiiš

negila

θayyel

rəbiʕ

ħašiiš

61.

rope

ħabel

ħabel

ħabl

ħabel

ťual, ħbəl

salabeh

62.

skin (human)

yeld

želd

geld

ǧeled

žlad

ǧeld

63.

meat (flesh)

laħam

laħme

laħma

leħam

ləħam

laħm

64.

blood

damm

damm

damm

damm

dəmm

damm

65.

bone

ʕāðem

ʕāđme

ʕāđmā

ʕāðem

ʕədam

ʕāðm

66.

fat (noun)

dehen

dahen

šaħm

dasam

šəħmā

dehn

67.

egg

beeðā

beyđā

beeđā

biiðā

biđ

bayðeh

68.

horn

ǧārān

ʔāren

ʔārn

geren

gərn

gārān

69.

tail

ðanab

daneb

deel

ðiil

šwwal, zānťiť

weşleh

70.

feather

riiše

riiše

riiša

riišā

rišā

riišeh

71.

hair

šäʕer

šäʕer

šäʕr

šäʕer

šʕər

šäʕr

72.

head

rääs

rääs

demaaɣ

rääs

räs

rääs

73.

ear

eðen

däyne

wedn

eðen

wdən

eðən

74.

eye

ʕeen

ʕayen

ʕeen

ʕiin

ʕin

ʕayn

75.

nose

xešem

menxär

manaxiir

xäšem

nif

noxrä

76.

mouth

buuz

temm

boʔʔ

ħaleg

fumm

lugf

77.

tooth

ðeres

sinne

senna

sinnä

darsä

sinneh

78.

tongue

lesään

elseen

lesaan

ilsään

ləsan

lesään

79.

fingernail

eðfur

edfer

dofr

eðfer

dəfer

eðfur

80.

foot

ǧadem

ežer

regl

reǧel

gədem

reǧl

81.

leg

riil

ežer

regl

reǧel

ržəl

naha

82.

knee

ričbe

rikbe

rokba

rukbä

rəkbä

rukbeh

83.

hand

yed

iid

iid

iid

yəd

yad

84.

wing

yenääħ

ežnääħ

genaaħ

eǧnääħ

žnəħ

ǧanaaħ

85.

belly

bäťen

meʕde

bäťn

čareš

məʕdä

bäťən

86.

guts (entrails)

meşrään

mosrään

ħaša

meşääriin

məsrän

kärš

87.

neck

ʕelba

raʔbe

raʔaba

rugbä

ʕənq

ragabeh

88.

back

ðäher

đäher

dähr

ðäher

dhər

ðähär

89.

breast

deed

sader

bezz

diis

sdər

şädr

90.

heart

galb

ʔaleb

alb

uffääd, galub

gəlb

galb

91.

liver

čabed

kebed

kebda

melʕääg

kəbdä

kabed

92.

drink

šereb

šäräb

šereb

šeräb

šrəb

šereb

93.

eat

akal

akal

kal

akal

kla

akal

94.

bite

ʕäðð

ʕäđđ

ʕädd

ʕäðð

gdəm

luguş

95.

suck

mäşş

mäşş

mäss

mäşmäş

məşş

mäşş

96.

spit

tefal

bäzäʔ

taff

tefal

bzəq

ðabal

97.

vomit

zawwäʕ

näťäʔ

raggaʕ

zääʕ

rədd

gäðäf

98.

blow (air)

nafax

ťeleʕ

nafax

gabb

säť

nafax

99.

breathe

etnaffas

etnäffäs

etnaffes

etnaffas

nəffəs

tanaffas

100.

laugh

ðäħäč

däħħäk

deħek

ðeħäč

dħak

ðalħak

101.

see

šääf

šeef

šaaf

šääf

šaf

äbsär

102.

hear

samaʕ

sämäʕ

semeʕ

semaʕ

sməʕ

semeʕ

103.

know

derä

ʕäräf

ʕäräf

derä, ʕeräf

ʕrəf

därä

104.

think (ponder)

fakker

fäkkär

fäkkär

faččer

nuä

fakker

105.

smell

šamm

šamm

šamm

štamm

šəmm

šamm

106.

fear

zääɣ

xeef

xaaf

čassa, xääf

xäf

ðäll

107.

sleep

regad

neem

naam

nääm

nʕas

regäd

108.

live

ʕääš

ʕääš

ʕaaš

ʕääš

ʕaš, ħəyä

ʕämmer

109.

die

määt

meet

maat

määt

mat

maat

110.

kill

getal

ʔätäl

atal

ketal

qtəl

gatal

111.

fight

tähääwäš

xäänaʔ

etʕaarek

etmääläx

ddabəz

laabaǧ

112.

hunt

genäş

esťääd

esťääd

şääđ

şiyyəd

eşťääd

113.

hit

lax

däräb

xäbät

buşäť

drəb

labaǧ

114.

cut

gäşş

ʔäşş

äťäʕ

gaşş

qťəʕ

gäťäʕ

115.

split

ťerr

šäʔʔ

šaʔʔ

felaq

fršəx

bakkaʕ

116.

stab

naxaz

däräb-sekkin

ťäʕän

ťäʕen

tʕaz

dabaǧ

117.

scratch

ħakk

xadaš

xarbeš

ǧeläx

sərr

sakat

118.

dig

ħäfär

ħefär

ħäfär

ħufär

ħfər

ħäfär

119.

swim

sebaħ

sebeħ

ʕaam

sebaħ

ʕam

mehär

120.

fly (verb)

ťäär

ťäär

ťäär

ťäär

ťär

ťäär

121.

walk

mešä

meše

meši

mešä

tmməšä

xuťi

122.

come

yää

ežä

geh

ǧää

ža

ǧiiʔ

123.

lie (down)

regad

etsäťťäħ

etmadded

nǧeťäl

təkkä

aftahen

124.

sit

yeles

ʔaʕad

aʕad

gaʕed

gləs

gambär, tgambäş

125.

stand

wegäf

wäʔäf

weʔef

wugäf

wəqəf

sannab

126.

turn (around)

laff

berem

laff

ħekaf

där

liwi, laff

127.

fall

ťääħ

äšäť

weʔeʕ

buťäħ

ťäħ

nakaʕ

128.

give

äʕťä

ʕäťä

edda

neťä

ʕəťä

eddä

129.

hold

awwad

kamaš

masak

lezam

rfəd

ašbeħ, zagam

130.

squeeze

ʕeser

ʕäsär

ʕäsär

ħešag

ʕsar

mazz

131.

rub

ʕeǧǧ

färäk

daʕak

ǧallaɣ

frəkk

faħaş

132.

wash

ɣasal

ɣassel

ɣasal

ɣesal

ɣsəl

ɣasal

133.

wipe

meš

mäsäħ

meseħ

mesäħ

mħa

ťemäs

134.

pull

yärr

sadd

šadd

ǧärr

žbad

šebeħ

135.

push

dazz

dafaš

zaʔʔ

defaʕ

dfəʕ

dahaf

136.

throw

ʕegg

kebb, zatt

ħedef

šumär

laħ

ðabal

137.

tie (bind up)

räbäť

räbäť

räbäť

šadd

rbäť

ħezeg

138.

sew

xäyyeť

xäyyäť

xäyyäť

xäyyeť

xiyyəť

xäyyäť

139.

count

ʕadd

ʕadd

ʕadd

ħesab

ħsəb

ʕadd

140.

say

gääl

ʔeel

aal

gääl

duä

gääl

141.

sing

ɣanna

ɣanna

ɣanna

ɣanna

ɣənnä

razaf

142.

play

leʕeb

laʕeb

leʕeb

leʕeb

lʕəb

leʕeb

143.

float

sääl

ťääf

ʕaam

säyyäs

ʕam

ʕäräš

144.

flow

yärä

meši

geri

ǧerä

žra

zaab

145.

freeze

ǧammad

žallad

färräz, talleg

ǧemad

təlləǧ

ǧemes

146.

swell

entafax

warem

taffax, werem

gabgab

tnaffəx

tanfax

147.

sun

šames

šames

šams

šames

šəmš

šams

148.

moon

gumar

ʔämär

ämär

gumär

gəmrä

daθar

149.

star

niima

nažme

negma

nuǧmä

nəžmä

naǧmeh

150.

water

määy

mäyy

mäyyä

määy

ma

miiʔ

151.

rain

muťär

šeti

mätr

muťär

šta

mäťär

152.

river

nahar

nähär

nähr

šäťť, nähär

wad

ɣäyl

153.

lake

buħeyre

ebħeyrä

berka

buħayrä

dayä

barek

154.

sea

bäħär

bäħer

bäħr

bäħr

bħar

bäħr

155.

salt

melħ

maleħ

malħ

meleħ

mləħ

melħ

156.

stone

ħäyär

ħäžrä

ťuubä, ħägärä

eħǧäärä, salbuux

kurd

ħezq

157.

sand

rämel

rämel

rämlä

rämul

rəmlä

rämleh

158.

dust

ťooz

ɣäbrä

torääb

xääkä

ɣobrä

ɣubär

159.

earth (ground)

deʕna

äređ

ärd, ratč

gääʕ

ärđ

gääʕ ǧerbeh

160.

cloud

ɣiima

ɣeeme

saħaaba

ɣiimä

sħab

ħejaab

161.

fog

ɣamma

eɣťayťä

šäbbuurä

ðubääb

đbab

täähem

162.

sky

smääy

semi

sama

semä

smä

samiiʔ

163.

wind

mehab

häwä

hawa

hawä

riħ

riiħ

164.

snow

yeliid

talž

talg

θaleǧ

təlǧ

ǧamad

165.

ice

θaliy

talž

talg

θaleǧ

təlǧ

ǧamad

166.

smoke

teten

dexxeen

doxxaan

tubäɣ

duxxan

totən

167.

fire

ðäw

näär

näär

näär

ʕafyä

näär

168.

ashes

ťäf

ermääđ

rämääd

rumääd

rmäđ

rädaad

169.

burn

ħerag

ħtäräʔ

ħaraʔ

čuwä

ħrəq

ħarag

170.

road

darb

ťeriʔe

sekka

dereb

ťriq

ruşťä

171.

mountain

yebal

žabal

gabal

ǧebal

ǧbəl

ħeed

172.

red

ħamər

äħmär

äħmär

äħmär

ħmər

äħmär

173.

green

xäðər

äxđär

äɣdär

äxðär

xđər

äxðär

174.

yellow

äşfär

äsfär

äsfär

äsfär

sfər

äşfär

175.

white

äbyäð

äbyäđ

äbyäđ

äbyeð

byəđ

äbyäð

176.

black

aswad

äswäd

eswed

äswed

kəħl

aswad

177.

night

leelä

layle

leela

liil

lil

layl

178.

day

yoom

yoom

yoom

yuum

nhär

yawm

179.

year

sana

seni

sana

sane

ʕam

saneh

180.

warm

dääfi

deefe

daafi

ħäämi

dafi

ħaami

181.

cold

baared

beered, berdeen

saaʔeʕ, bardaan

bääred

brəd

baared

182.

full

mamzuur

metleen

malyaan

emqoppät, matruus

ʕamr

muťännen

183.

new

yediid

ždiid

gediid

eǧdiid

ždid

ǧadiid

184.

old

ǧediim

ʕediim

adiim

aski

qdim

gadiim

185.

good

zeen

emniiħ

kuayyes

xooš

məzyan

naahi

186.

bad

šeen

ʕääťel

waħeš

čuruk

xäyb

šuuʕa

187.

rotten

maħawħaw

manzuuʕ

maʕaffen

xääyes

tayəl

xääseʕ

188.

dirty

wasex, ħäläť

mežwe

wesex

wasex

mässx

ťesel

189.

straight

siidä

deɣre

ʕedel

ʕadel

nišan

sääni

190.

round

emdowwär

emdowwär

medowwär

emdaʕbal

däyr

ħawl

191.

sharp

ħaadd

ħaadd

ħaami

ħaadd

mäđi

ħadd

192.

dull (blunt)

hedər

mešħadde

telem, baared

ʕami

ħafi

besäreh

193.

smooth

nääʕem

neeʕem

naaʕem

amlas

rťəb

ťääsi

194.

wet

xersään

emballal

mabluul

mänguuʕ

fazəg

xufǧeh

195.

dry

ħaaff

neešef

naašef

nääšef

yabəs

yaabes

196.

correct

şäħħ

mäzbuut, tämeem

säħħ, tamaam

şääyeb, tamääm

bəşşəħ

tamääm, şäħħ

197.

near

geriib

ʔeriib

oräyyeb

qäriib

qrib

gariib

198.

far

baʕiid

beʕiid

beʕiid

ebʕiid

bʕid

baʕiid

199.

right

yemiin

yemiin

yemiin

yemnä

limin

yemaan

200.

left

yesäär

šmeel

šemaal

yesre

lisär, šmal

yesäär

201.

at

ʕend

ʕand

ʕand

ʕedd

ʕənd

ʕend

202.

in

fi

be

fe

bi

fi

wäsť

203.

with

wiyyä

mäʕä

maʕa

wiyyä

mʕa

maʕ

204.

and

wi

u

wo

wi

u

we

205.

if

čään

eze

law

loo

ilä

laa

206.

because

aʕšään

šenaww, laʔänno

ʕašaan

ʕalamood

ħit

ʕaseb

207.

name

asem

esem

esm

esem

smiyyä

esm