FANDOMNo. English Tláymyts
1I
2you (singular)fúzy
3heíry
4wemúts
5you (plural)fúzyts
6theyíryts
7thisízy
8thatégyry
9hereègên
10thererén
11whogán
12what
13wherewmtín
14whengoèmtún
15howgwnún
16notméw
17alldútw
18manynyúdwts
19someérkomts
20fewbwógwts
21otherwódlw
22oneón
23twotwêts
24threedlíts
25fourgóèdlw
26fivezêmgw
27bigklémty
28longrúmkw
29wideénbrw
30thickklúzw
31heavybysétw
32smallbygámw
33shortgóldw
34narrowytsdlyêdw
35thinvêmw
36womannóreal
37man (adult male)únan
38man (human being)únan
39childgláymzè
40wifeytsbúsè
41husbandnéletw
42mothernyá
43fatherbyá
44animalémenèr
45fishbyêjy
46birdbézèlw
47doggéw
48lousebêwrwkw
49snakezylbámdy
50wormfálny
51treeélfwly
52forestvrwlátsdè
53stickfélè
54fruitvlódè
55seedzynámdy
56leafvúray
57rootlyáts
58barkgétsgè
59flowervrúl
60grassklénè
61ropegúltè
62skinbáry
63meatgélmy
64bloodzémky
65boneúzw
66fatkwltólè
67eggúfw
68hornjêvly
69taillépw
70featherbámè
71hairgépyrw
72headgépyzè
73earúlyray
74eyeúrew
75nosemélets
76mouthpúgè
77toothtámdy
78tonguerêmkoè
79fingernailómay
80foot
81legbálmè
82kneeshúyrew
83handnéw
84wingésè
85bellypélekè
86gutsêmdytsdemw
87neckbítsgwzw
88backgútsdèts
89breastbyêdw
90heartgwlézèw
91liverlên
92drinkpípyl
93eatgúnyl
94bitenúltyl
95suckjóbèl
96spitkótsbel
97vomitfwnêdèl
98blowzúblèl
99breathelytsbêlèl
100laughlêl
101seefíl
102hearwófel
103knowzépyl
104thinkbámzèl
105smelljyêlèl
106feardínyl
107sleeptúlnel
108livefêfyl
109dienúlyl
110killnédèl
111fightródèl
112huntgézèl
113hitpédyl
114cutgúldèl
115splittêfetel
116stabèbómayrèl
117scratchélèmayl
118diggéfèl
119swimmétèl
120flyfwél
121walkémtèl
122comefêl
123lietyêdèl
124sitzámdèl
125standryfémdèl
126turnfêlèl
127fallgyál
128givetél
129holdzykólèl
130squeezeébyldèl
131rubytsvlíkèl
132washréfèl
133wipefélyl
134pullbójèl
135pushynbólèl
136throwédelèl
137tieénèlèl
138sewgwtsdólèl
139countgúmdèl
140saytêsyl
141singgémdèl
142playshúkèl
143floatvródoèl
144flowvríwl
145freezegúmshyrèl
146swellêmjèl
147sunzúr
148moonróè
149starytsdlírè
150waterékoè
151rainjófè
152riverlêw
153lakerékw
154seanél
155saltzér
156stonebátlè
157sandélyeè
158dust
159earthdálè
160cloudmófan
161fogmáfwè
162skyzáo
163windfámdw
164snowmáfy
165iceshírw
166smokevónèzè
167firevúkw
168ashzêmsè
169burngyênèl
170roadytsdlétè
171mountainnúmdèmay
172redfílnyrew
173greenfílty
174yellowénèlarw
175whiteplémgw
176blackblídw
177nightmwêdy
178daytáy
179yearémw
180warmgámdy
181coldvlêw
182fulljyêw
183newmúfw
184oldfárew
185goodpún
186badlíwn
187rottenbútly
188dirtyzóshw
189straightládw
190roundlytúmtw
191sharpévaytw
192dullzákw
193smoothzóèfy
194wetónetw
195dryzígw
196correctgwládw
197nearblúzenw
198fartêtsdèmdy
199righttêlyedw
200leftytsgíltw
201até
202inyn
203withgwn
204andy
205if
206becausegít
207namemúny

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.